NAŠA ISTORIJA

Firmu Bratŕi Janouškové – Braća Janoušek – osnovao je u Pragu 1883. godine moj pradeda Josef Janoušek. Danas se ja, Vladi Janoušek, nalazim na čelu ove porodične firme i, uprkos mom imenu, italijanski sam državljanin. Diplomirao sam Farmaciju na Državnom univerzitetu u Milanu i član sam Farmaceutske komore. Oduvek sam živeo u Trstu gde se i nalazi sedište firme već od početka XX veka. U to vreme, Trst je bio jedina luka Austrougarske, referentna tačka za dolazak i polazak robe prema Sredozemlju i Aziji.

Ljubav prema kvalitetu i odanost poslu nasledio sam od moje mame Zaire, koja je poreklom iz jedne od venecijanskih porodica koje su među najpoznatijima u sektoru vinarstva u Italiji, porodica Maskjo (Maschio).

Ono čime se ponosim jeste to što je firma Bratŕi Janouškové – danas Janoušek Spa – bila jedna od prvih firmi na svetu koja je poslovala na polju ekstrakata trava i prirodnih aroma, i tako stvorila ono što je, u narednim decenijama, postalo jedan od najbogatijih segmenata nauke, umetnosti i tehnologije.

U to vreme naša firma je imala nekoliko međunarodnih filijala i već onda je raspolagala bitnim sredstvima za proizvodnju i marketing, kako proizilazi iz istorijskih fotografija koje ovde niže možete pogledati. Neke sirovine su direktno stizale s vlasničkih plantaža, kako lokalnih tako i inostranih (ostrva Fidži).

Zbog toga je dobila bitne međunarodne nagrade kao što su Expo priznanje u Čikagu 1893. godine i u Parizu 1900. godine. Neverovatno je da smo već tada bili prisutni na manifestacijama te vrste! Dovoljno je da samo pomislite koliko je bilo teško da se stigne do tako dalekih mesta, kao što je Čikago, na primer.

Ali, nisu nam uvek cvetale ruže. Naša firma je decenijama uživala u blagostanju pod Austrougarskom koja je u to vreme vladala velikim delom Evrope (čak smo dobili i zvaničnu dozvolu da se okitimo carskim grbom, dvoglavim orlom), ali su potom nastupile godine ekonomske krize: trebalo je prevazići posledice krize Tridesetih godina XX veka, nacionalizaciju matične kuće u Pragu nakon Drugog svetskog rata i nedavni rat u susednoj Jugoslaviji.

Od tada je proteklo mnogo vode i ….aroma ispod mostova!

I uprkos tome što je ostala čvrsto vezana za svoje istorijske vrednosti, danas je firma Janoušek – koja je stigla do pete generacije – savršeni spoj modernog i tradicije.