NAŠA ZGODOVINA

Moj praded Josef Janoušek je leta 1883 v Pragi ustanovil podjetje Bratŕi Janouškové – Bratje Janoušek. Danes družinsko podjetje vodim jaz, Vladi Janoušek, ki sem kljub imenu Italijan. Diplomiral sem iz farmacije na Državni univerzi v Milanu in sem član farmacevtske zbornice. Vse življenje sem živim v Trstu, kjer ima naše podjetje sedež že od začetka 20. stoletja. Tedaj je bil Trst edino avstro-ogrsko pristanišče in glavno središče za vkrcavanje oziroma izkrcavanje tovorov, namenjenih v Sredozemlje in Azijo.

Ljubezen do vsega dobrega in predanost delu sem podedoval od matere Zaire, potomke beneške družine Maschio, ki je zelo znana italijanska pridelovalka vin.

Posebej ponosen sem na dejstvo, da je bilo podjetje Bratŕi Janouškové – danes Janoušek Spa – eno od prvih podjetij na svetu, ki so delovala na področju rastlinskih izvlečkov in naravnih arom ter ustvarile tržni segment, ki se je v poznejših desetletjih izkazal kot posebno obetaven z znanstvenega, umetniškega in tehnološkega stališča.

Podjetje je tedaj imelo več mednarodnih poslovalnic in pomembna proizvodna in marketinška orodja, kot je razvidno iz spodnjih starih fotografij. Nekatere surovine so izvirale neposredno z naših domačih in tujih plantaž (npr. z otočja Fidži).

Zato je podjetje prejelo prestižne mednarodne nagrade, npr. odličje na mednarodni razstavi v Chicagu leta 1893 in v Parizu leta 1900. Neverjetno je, da smo bili že tedaj prisotni na teh prireditvah! Pomislite, kako težko je bilo tedaj doseči tako oddaljene kraje, kot je na primer Chicago.

Morali pa smo se soočiti tudi s težkimi časi. Podjetje je več desetletij delovalo v Avstro-Ogrski monarhiji, ki je tedaj vladala večini evropskega ozemlja (pridobili smo celo uradno dovoljenje do uporabe cesarskega grba z dvoglavim orlom), pozneje pa je sledilo več gospodarsko težavnih obdobij: kriza v 30. letih, nacionalizacija matičnega podjetja v Pragi po 2. svetovni vojni in vojna v sosednji nekdanji Jugoslaviji.

Od tedaj je preteklo veliko časa … in veliko arom!

Podjetje Janoušek zdaj vodi že peta generacija, in čeprav smo še vedno vezani na svoje tradicionalne vrednote, tradicijo učinkovito spajamo z izzivi sodobnega sveta.