NAŠE USLUGE

32081337_m

Vrhunska kvaliteta same arome je polazna točka koja se podrazumijeva, ali za stvoriti odnos povjerenja potrebna je najveća pažnja za sve što doprinosi dobavljanju: brzi odgovori, poštivanje zadanih rokova, pažnja pri slanju robe, tehnička podrška prije i nakon prodaje, poznavanje zakona koji reguliraju uvoz i korištenje aroma na međunarodnoj razini te, na kraju, no ne manje važno, sposobnost za sporazumijevanje s klijentima na njihovom jeziku. 

Mi smo tu!

Naš proizvod – „proizvod sistema Janoušek”- poštuje i onaj dio kvalitete koji nije napisan u niti jednom priručniku, ali koji ćete lako zamijetiti svaki put kada budete surađivali s nama.