NAŠE VRIJEDNOSTI

Oduvijek si postavljamo ciljeve ka savršenstvu u odnosu na kvalitativne i etičke standarde jer shvaćamo koliko je velika naša odgovornost prema onima koji se oslanjaju na nas.

Volimo iskazati poštovanje prema svim uključenima, bili to klijenti, dobavljači ili članovi našeg tima. Nudimo i zahtijevamo zalaganje, odanost i pouzdanost.

Godine iskustva stečenog suradnjom na brojnim projektima naučile su nas koliko je bitno i delikatno dostići točnu ravnotežu među sastojcima da bi se dobio željeni rezultat. I zato, stvaranje aroma u Janoušeku znači krenuti sa ključne točke, tj. potrebe onih koji će ih morati koristiti, koristeći sve dostupne instrumente, sposobnosti, znanja, ali pogotovo, želju i duh za istraživanje.

To su prave „vrijednosti” koje su potrebne jednom sektoru koji zahtjeva, danas više nego ikad, ne samo tehnologiju, nego pogotovo ljude koji ju znaju iskoristiti na kreativan način, sa stilom i stremeći ka savršenstvu.